Skip to content

Office hours: 

9:00 am – 6:00 pm Monday to Friday 
10:00 am – 6:00 pm Saturdays and Sundays
12:00 noon – 4:00 pm Bank Holidays  

West Wales Holiday Cottages is a family-owned business based in  Aberporth on Cardigan Bay and Tenby, Pembrokeshire.  We specialise in a variety of self-catering holiday properties within Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire – you’ll find everything from cabins to castles in our listings!   

We advertise properties on our website on behalf of individual owners, and we provide a central marketplace where people can find and book accommodation in beautiful West Wales. 

Our mission today is the same as when we started: to provide the highest quality Customer experience with a familial approach whilst bringing together the perfect combination of guests and cottage owners.

Local Specialists

We embrace the slower pace of life here, the sense of community and the individuality of our owners and their properties. Because we’re local means, we can deliver a highly personal service which sets us apart from the competition. 

Amazing experiences happen through the perfect combination of guests matched with the ideal accommodation.  With miles of stunning coastline, beautiful beaches, historical towns and rolling countryside, we have something for everyone.  We are proud of our rich heritage and culture and want our guests to enjoy and relax in this spectacular region whilst creating some forever-lasting memories. 

Amdanom ni 

Mae West Wales Holidat Cottages yn fusnes teuluol wedi lleoli yn Aberporth ar Fae Ceredigion, a Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.  Rydym yn arbenigo mewn amrywiaeth o dai gwyliau hunanarlwyo yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro – fe welwch bopeth o gabanau i gestyll ar ein gwefan!

Rydym yn hysbysebu tai ar ein gwefan ar ran perchnogion unigol mewn marchnad ganolig. Mae hyn yn galluogu pobl ddod o hyd i lety bendigedig ac unigryw yng Ngorllewin Cymru.

Mae ein cenhadaeth heddiw yr un fath â phan ddechreuon ni: darparu gwasanaeth ir cwsmer o’r ansawdd uchaf,  tra’n dod â’r cyfuniad perffaith o westeion a pherchnogion bythynnod at ei gilydd.

Arbenigwyr Lleol

Rydym yn croesawu cyflymder bywyd arafach sydd yma, a’r ymdeimlad o gymuned ac unigoliaeth ein perchnogion a’u tai. Oherwydd ein bod yn lleol, gallwn ddarparu gwasanaeth hynod bersonol sy’n ein gosod ar wahân i’r gystadleuaeth. 

Mae profiadau anhygoel yn digwydd trwy’r cyfuniad perffaith o westeion sy’n darganod y  llety delfrydol.  Gyda milltiroedd o arfordir trawiadol, traethau hardd, trefi hanesyddol a chefn gwlad rhyfeddol , mae gennym rywbeth at ddant pawb.  Rydym yn falch o’n treftadaeth a’n diwylliant cyfoethog ac rydym am i’n gwesteion fwynhau ac ymlacio yn y rhanbarth ysblennydd hwn tra’n creu atgofion bythgofiadwy. 

West Wales Holiday Cottages Newsletter

Sign up to receive our newsletter – we’ll let you know about new properties, special offers and events you may be interested in!